Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout Je wordt opgeleid om in de grafische sector te werken.Je leert drukken en bestudeert elektronische beeld- en tekstverwerking, reprografie, ontwerp en vormgeving. Je hebt een zekere aanleg voor talen en tekenen nodig en enige esthetische creativiteit is meegenomen. In de derde graad (5de en 6de jaar S.O.) volg je logischerwijze verder de richting Printmedia.   Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Nederlands 4 4 Wiskunde 3 3 Grafisch tekenen en lay-out 2 2 Technologie drukken 2 2 Technologie voorbereiding 2 2 Praktijk grafische media 8 9 Totaal: 34 34 Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 2 2 Wiskunde 2 2 Informatica (toegepaste) 1 1 Lay-out en ontwerptechnieken 3 3 Natuurwetenschappen (toegepaste) 1 1 Technologie drukken 2 2 Technologie prepress 2 2 Praktijk printmedia 11 11 Totaal: 34 34 Stageweken 0 2