Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 0 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 4 4 Wiskunde 3 3 Elektriciteit 1 0 Fysica (toegepaste) 1 1 Mechanica 2 1 Technisch tekenen 2 3 Technologie 2 4 Praktijk mechanica 8 8 Totaal: 34 34