Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout Deze richting krijgt terecht de naam van Technische humaniora. Aansluitend op de tweede graad (3de en 4de leerjaar S.O.) van deze richting kan je de derde graad (5de en 6de leerjaar S.O.) richting Industriële wetenschappen volgen. Mocht je in het vierde jaar problemen ondervonden hebben met de louter abstracte benadering van de wereld van de techniek in de studierichting Industriële wetenschappen, dan kan je misschien best je studies afmaken in de theoretisch- technische studierichting Elektriciteit-elektronica of Elektromechanica. Het grootste deel van de tijd studeer je wiskunde, wetenschappen en talen. Je wordt in contact gebracht met het technisch aspect van de samenleving. Wel moet je abstract wiskundig en wetenschappelijk kunnen denken. Uiteraard is deze richting in hoofdzaak bedoeld voor de leerlingen die willen verder studeren.   Voor wie? Als je in het derde en vierde jaar de theoretisch-technische studierichting Industriële wetenschappen volgde en er zeer goede resultaten behaalde, dan kan je bij ons op school je studies verder zetten in de afdeling Industriële wetenschappen. Bovendien is het erg belangrijk dat je beseft dat deze richting in principe niet opleidt tot het onmiddellijk starten van een carrière in een bedrijf, maar dat je eerst nog een aantal jaren verder moet studeren na je middelbare opleiding. Wil je slagen in de afdeling Industriële wetenschappen, dan moet je een erg goede wiskundige aanleg hebben, goed met talen overweg kunnen en zin hebben om technische en wetenschappelijke problemen op een abstracte manier aan te pakken. Praktische aanleg wordt in dit stadium van de opleiding minder verwacht. Wat? Het programma heeft een algemeen vormend karakter. Het grootste deel van de tijd wordt besteed aan wiskunde (8 lesuren!), talen en wetenschappen.Terecht noemde men deze studierichting dus de "Technische humaniora". Maar het grote onderscheid met die andere "humaniora" ligt hem precies in het feit dat de studierichting Industriële wetenschappen jonge mensen confronteert met de wereld van de techniek. Dat dit eigenlijk alleen op een verantwoorde manier kan gebeuren in een technische school, met de accommodatie en de apparatuur van zo een technische school, spreekt voor zich. Wat doe je nadien ? Na een opleiding Industriële wetenschappen staan alle studierichtingen van het hoger onderwijs voor je open. Zowel een professionele als academische Bachelor met daarbij aansluitend een Master in de Industriële Wetenschappen of in de Ingenieurswetenschappen behoren tot de mogelijkheden. Het volgen van het zevende specialisatiejaar technisch onderwijs Stuur- en beveiligingstechnieken in onze school, is ook mogelijk. Zoals bij andere humaniora-opleidingen word je degelijk voorbereid om verder te studeren in eender welke richting. Meer zelfs, we maken ons sterk dat je bij het kiezen van een richting verwant aan de techniek, een streepje voor hebt op de "concurrentie". Studieresultaten van oud- leerlingen bewijzen dat. Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 3 3 Wiskunde 8 8 Chemie (toegepaste) 2 2 Elektriciteit en labo 2 2 Elektronica en labo 1 2 Engineering 3 - Fysica (toegepaste) 2 2 Labo automatie 0 3 Mechanica 3 2 Totaal: 34 34         Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Chemie 1 1 Engels 2 2 Frans 3 3 Fysica 1 1 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 4 4 Wiskunde 6 6 Elektriciteit en labo 3 3 Engineering 3 3 Mechanica 2 2 Mechanische technieken en tekenen 2 2 Totaal: 34 34