Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout Je bestudeert in de tweede en derde graad (3de t.e.m. 6de jaar S.O.) de materialen, de constructie, de machines en de gereedschappen, zodat je je in de praktijk aan het vervaardigen van ramen en deuren, trappen en meubelen kan wagen. Je hebt ook ruimtelijk voorstellingsvermogen, handvaardigheid en aanleg voor tekenen nodig.Indien blijkt dat je minder theoretisch bent, kan je in de 3de graad ook Houtbewerking BSO volgen.Meestal verloopt je carrire in de houtsector als schrijnwerker of meubelmaker.   Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 0 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 4 4 Wiskunde 3 3 Elektriciteit 1 1 Fysica (toegepaste) 1 1 Gereedschaps- en machineleer 1 1 Materialenleer 1 1 Mechanica 1 1 Technisch tekenen en constructie 3 0 Technisch tekenen en ontwerp 0 4 Praktijk hout 8 8 Totaal: 34 34 Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 1 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 2 2 Wiskunde 2 2 Duurzame constructies 3 3 Materialenleer en labo 2 2 Sterkteleer 1 1 Tekenen en ontwerp 4 4 Werkplaatstechnieken 1 1 Praktijk hout 9 10 Totaal: 34 34 Stageweken 0 2