Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout De studie van de beweging van de elektronen of de principiële werking van de stroomkring, het vaak ontbreken van een rechtstreeks verband tussen het uitzicht van een onderdeel en zijn functies, tonen aan dat abstract inzicht onontbeerlijk is. Er is immers weinig verband tussen studieobject en theorie. Je opleiding kan in de derde graad (5de en 6de leerjaar S.O.) de richting uit van Elektrische installatietechnieken en zorgt voor een toekomst als installateur of onderhoudstechnicus van huisinrichtingen en industriële installaties. Indien je handig bent en behoorlijke resultaten haalt voor praktijk, maar minder goed scoort voor de theoretisch-technische en algemene vakken, kan je overwegen om in de derde graad te kiezen voor Elektrische installaties of Koelinstallaties (BSO).   Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 0 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 4 4 Wiskunde 3 3 Elektriciteit en labo 3 4 Fysica (toegepaste) 1 1 Installatie 3 3 Technisch tekenen 2 2 Praktijk elektriciteit 7 7 Totaal: 34 34 Voor wie? Na het volgen van de tweede graad (derde en vierde jaar) van de praktisch-technische studierichting Elektrotechnieken TSO, zullen de meeste leerlingen hun opleiding gedurende twee studiejaren (derde graad) voortzetten in deze praktisch-technische richting. Toch even een opmerking vooraf. Als je handig bent en behoorlijke resultaten behaald hebt voor praktijk, maar slechts net voldoende voor technische en algemene vakken, is het wellicht zinvol te kiezen voor Elektrische installaties (BSO) of Koelinstallaties (BSO). Die opleidingen lopen ook over twee jaar, maar er wordt meer aandacht geschonken aan het praktische aspect. Wat? Er wordt in de derde graad, zoals tijdens de tweede graad, verder aandacht geschonken aan wiskunde, talen en andere algemene vakken. De basis-elektriciteit die je geleerd hebt in de twee voorbije jaren, wordt nu verder uitgediept en toegepast.  Elektrische installaties in woningen en industriële gebouwen zijn onderwerpen van studie. Ook de werking en bouw van elektrische toestellen en machines komt aan bod. Belangrijk hierbij is de kennis van meettechnieken en halfgeleiders. Pneumatica, schakel- en regeltechniek vormen steunpunten voor de industriële elektrotechnieken. Opdrachten in labo en praktijk zetten de theorie in de werkelijkheid om. Wat doe je nadien? De meeste oud-leerlingen komen op de arbeidsmarkt terecht in de industriële sector. Wie echter verder wil studeren, kan kiezen voor de drie jaar durende opleiding tot Bachelor in Elektrotechniek of andere richtingen die tot het vakgebied van de elektrotechnieken behoren. Het volgen van een zevende jaar of specialisatiejaar behoort ook tot de mogelijkheid.   Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 1 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 2 2 Wiskunde 2 2 Elektriciteit 2 2 Elektronica en labo 2 0 Installatie 2 3 Labo elektriciteit 2 2 Regeltechniek 0 2 Schakeltechniek 2 2 Technisch tekenen 2 2 Praktijk elektriciteit 8 8 Totaal: 34 34 Stageweken 0 2