Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout Voor wie? Als je in het derde en vierde jaar de studierichting Elektromechanica volgde, én er goede resultaten behaalde, dan kan je bij ons op school je studies afmaken in de richting Elektromechanica. Leerlingen die de studierichting Elektromechanica volgen, moeten beschikken over een sterk theoretisch-technisch inzicht, vermits de werking van regelkringen op een vrij abstracte manier bestudeerd wordt. Grote zorg bij het behandelen van precisieapparatuur is ook onontbeerlijk. Wat? Deze opleiding omvat aan de ene kant zowel talen, wiskunde als alle andere algemene vakken en aan de andere kant een zeer uitgebreide studie van regelprocessen: het leren geïntegreerd toepassen van principes uit mechanica, elektriciteit, elektronica, pneumatica en hydraulica vormt de hoofddoelstelling van de studierichting. Wat doe je nadien? Het spreekt voor zich dat de meeste oud-leerlingen hogere studies aanvatten in het verlengde van het vakgebied Elektromechanica, zoals de drie jaar durende opleiding tot professionele Bachelor in de Elektromechanica. Wie een Bachelor-diploma in de Elektromechanica heeft, kan op twee jaar Master in de Industriële Wetenschappen worden. Uiteraard blijft het mogelijk andere studierichtingen van het hoger onderwijs te beginnen. Het volgen van het zevende specialisatiejaar technisch onderwijs Stuur- en beveiligingstechnieken in onze school, is ook mogelijk. De opleiding Elektromechanica is erg breed. Afgestudeerden met een behoorlijke basis van elektriciteit en mechanica worden gevraagd in alle soorten bedrijven, waar ze bijvoorbeeld ingeschakeld worden voor het afstellen en onderhouden van regelapparatuur. Ook in ontwerp- en tekenbureaus kan een elektromechanicus terecht. Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 2 2 Wiskunde 4 3 Analysemachine-elementen 2 2 Automatie 2 2 Elektriciteit 2 2 Elektronica en labo 2 1 Labo automatie 2 3 Labo elektriciteit 2 2 Labo sturing 2 3 Mechanica 2 2 Technisch tekenen mechanica 2 2 Totaal: 34 34   Hier vind je in de tweede en derde graad een theoretisch-technische vorming met een pakket theorie en praktijk. Talen en vijf uur wiskunde worden aangevuld met technische vakken uit het vakgebied mechanica, ondersteund met vakken uit de elektrische sector. De theorie van de mechanica omvat de studie van de materialen, de bewerkingen (vijlen, zagen, boren, draaien, frezen en slijpen), de daaraan verbonden metingen en de studie van de gebruikte werktuigmachines. De elektrische component omvat de studie van de elektrische wetten (met de daaraan verbonden grootheden, eenheden en symbolen), de elektrostatica, elektromagnetisme en de gelijkstroom- en wisseltheorie. Je krijgt ook een initiatie in het CAD-tekenen en je krijgt inzicht in bewegingen, krachten en energie. Een goede motivatie en een hoge score voor wiskunde zijn ook hier een absolute noodzaak. Naast een sterk theoretisch inzicht heb je ook een ruimtelijk voorstellingsvermogen nodig met zin voor precisie. Best ben je ook teken- en handvaardig. Je toekomst ligt in ontwerp- en tekenbureaus, maar eigenlijk speelt de hele automatiseringstendens in de industrie en in de KMO's in je voordeel. Verder studeren kan in principe in alle richtingen van het universitair of hoger niet- universitair onderwijs, maar zal meestal aangewezen zijn in die richtingen die in het verlengde liggen van het vakgebied elektromechanica. Mocht je in de tweede graad moeilijkheden ondervonden hebben met theoretische vakken, dan is het best dat je verder gaat in de praktisch-technische studierichtingen Autotechnieken, Mechanische vormgevingstechnieken of Elektrische Installatietechnieken   Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 4 4 Wiskunde 5 5 Chemie (toegepaste) 1 1 Elektriciteit en labo 3 3 Fysica (toegepaste) 1 1 Mechanica 2 2 Mechanische technieken en tekenen 2 2 Praktijk mechanica 2 3 Praktijk elektriciteit 3 2 Totaal: 34 34