Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout In deze richting krijg je in de tweede en derde graad een theoretisch-technische basisopleiding met zowel theoretische als praktische componenten.Het pakket talen en vijf uur wiskunde worden aangevuld met technische vakken uit het vakgebied elektriciteit en elektronica. Wat bestudeer je in het vakgebied elektriciteit? Elektrostatica, elektromagnetisme, gelijkstroom- en wisselstroomtheorie en de elektrische wetten met de daaraan verbonden grootheden, eenheden en symbolen. De basis van de studie elektronica omvat logische functies en poortschakelingen, talstelsels, digitale codes en initiatie in de halfgeleidertechnologie.In de lessen tekenen en labo leer je met behulp van computer metingen uitvoeren en proeven bevestigen. Voor deze richting heb je een sterk theoretisch inzicht nodig. Een goede motivatie en een hoge score voor wiskunde zijn een absolute noodzaak. Je toekomst ligt in elk bedrijf of KMO uit de elektrisch-elektronische sector, maar sowieso vind je in elk bedrijf wel één of meer afdelingen waarin elektriciteit en elektronica centraal staan. Verder studeren kan in principe in alle richtingen van het universitair of hoger niet-universitair onderwijs, maar zal meestal aangewezen zijn in die richtingen die in het verlengde liggen van deze twee vakgebieden. Mocht je in de tweede graad moeilijkheden ondervonden hebben met theoretische vakken, dan is het best dat je verder gaat in de praktisch-technische studierichtingen Autotechnieken, Mechanische vormgevingstechnieken of Elektrische installatietechnieken.   Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 4 4 Wiskunde 5 5 Chemie (toegepaste) 1 1 Elektriciteit en labo 3 3 Elektronica en labo 4 5 Fysica (toegepaste) 1 1 Mechanica 2 2 Praktijk elektriciteit 3 2 Totaal: 34 34 Voor wie? Als je in het derde en vierde jaar de studierichting Elektriciteit-elektronica volgde én er goede resultaten behaalde, dan kan je bij ons op school je studies afmaken in de richting Elektriciteit-elektronica. Jonge mensen die kiezen voor de studierichting Elektriciteit-elektronica doen dit op basis van een moeilijk definieerbare, maar o zo reële aantrekkingskracht die uitgaat van deze wetenschap. Vermits elektrische verschijnselen op een abstracte manier benaderd worden, is een sterk theoretisch inzicht onontbeerlijk. Goede resultaten voor wiskunde geven meestal een indicatie in die richting. Wat? Deze opleiding omvat aan de ene kant zowel talen, wiskunde als alle andere algemene vakken en aan de andere kant een zeer uitgebreide studie van de wereld van de elektriciteit en de elektronica: alles concentreert zich rond de verschijnselen die zich voordoen in kringlopen en netwerken van "kringen". Als basis bestudeer je de elementen waaruit deze kringen zijn samengesteld (weerstanden, condensatoren, zelfinducties, halfgeleiders, IC's, microprocessoren, enz.).Er wordt ook aandacht besteed aan de samenstelling en de werking van elementaire hulpkringen (Wet van Ohm, schakelingen van elementen). Zowel toestellen die opgebouwd zijn uit elektronische kringen (radio, tv, telefoon, radar, meetapparatuur) alsook de belangrijkste elektrische machines (motoren en transformatoren) komen in de lessen aan bod. Tijdens de labolessen wordt via ingewikkelde meetapparatuur het gedrag van de vermelde elementen, toestellen en machines bestudeerd. Wat doe je nadien? Het spreekt voor zich dat de meeste oud-leerlingen hogere studies aanvatten in het verlengde van het vakgebied Elektriciteit-elektronica, zoals de drie jaar durende opleiding tot professionele Bachelor in de elektronica of in de ICT. Wie een Bachelor- diploma in de Elektronica-ICT heeft, kan op twee jaar Master in de Industriële Wetenschappen worden. Uiteraard blijft het mogelijk andere studierichtingen van het hoger onderwijs te beginnen. Het volgen van het zevende specialisatiejaar technisch onderwijs Stuur- en beveiligingstechnieken in onze school, is ook mogelijk. Ook zonder hogere studies kunnen oud-leerlingen van de studierichting Elektriciteit- elektronica een succesvolle carrière uitbouwen. Iedereen kent wel de grote bedrijven (ook in de Kempen!) waarvan de activiteit zich hoofdzakelijk in de elektrisch- elektronische sector afspeelt. Trouwens, elk modern bedrijf heeft tegenwoordig nood aan degelijke elektronici.   Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 2 2 Wiskunde 4 3 Analoge technieken en labo 5 0 Communicatie technieken en labo 0 4 Digitale technieken en labo 4 5 Elektriciteit 2 2 Labo elektriciteit 2 2 Labo projecten 0 2 Netwerken en labo 3 0 Technisch tekenen elektriciteit en technologie 0 2 Technisch tekenen elektronica en technologie 2 0 Vermogenselektronica en labo 2 Totaal: 34 34