Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout In deze studierichting van de tweede graad (3de en 4de leerjaar S.O.) krijg je een algemene initiatie in het bouwbedrijf, die later vervolledigd kan worden in de richting Bouw- en houtkunde van de derde graad (5de en 6de jaar S.O.). Het hele bouwconstructief domein met zijn toepassingen en beginselen komt aan bod. Je bent best handig in tekenen, creatief qua vormgeving en hebt een ruimtelijk voorstellingsvermogen nodig o.a. voor de cursus CAD-tekenen. Nadien kan je je weg maken als werfleider, conducteur of verantwoordelijke planning. Een groot deel van de leerlingen studeert na het zesde jaar verder. Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 4 4 Wiskunde 5 5 Chemie(toegepaste) 1 1 Constructie 2 3 Elektriciteit 2 0 Fysica(toegepaste) 1 1 Materialenleer 1 0 Mechanica 1 2 Technisch tekenen 4 4 Praktijk bouw 2 3 Totaal: 34 34         Voor wie? Als je in het derde en vierde jaar de studierichting Bouw- en houtkunde TSO hebt gevolgd, én er goede resultaten behaalde, dan kan je je studies bij ons op school afmaken in de richting Bouw- en houtkunde. Het spreekt voor zich dat ruimtelijk voorstellingsvermogen, creativiteit, zin voor vormgeving en tekenvaardigheid onontbeerlijk zijn. Mocht je evenwel in de tweede graad moeilijkheden ondervonden hebben met theoretische vakken, dan is het best dat je verder gaat in de praktisch-technische studierichting Houttechnieken. Wat? De opleiding Bouw- en houtkunde kan beschouwd worden als een zeer brede initiatie in het bouwbedrijf. Het hele domein van alles wat met bouwconstructies te maken heeft, komt tijdens de opleiding aan bod. Wat doe je nadien? Leerlingen die na hun zesde jaar middelbare opleiding verder willen studeren, worden prima voorbereid in de richting Bouw- en houtkunde. De meeste oud-leerlingen vatten Katholieke Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 2 2 Wiskunde 4 3 Bouwadministratie en -wetgeving 2 0 Constructie-, materialenleer en tekenen 6 6 Kostprijsberekening, planning en organisatie 2 0 Stabiliteitstudies en -tekenen 2 4 Studie van praktische uitvoeringen 4 4 Topografie 0 3 Weg- en waterbouwkunde en tekenen 2 2 Totaal: 34 34         hogere studies verwant aan de bouwsector aan, zoals de drie jaar durende opleiding tot professionele Bachelor in Bouw. Wie een Bachelor- diploma in Bouw heeft, kan daarna op twee jaar Master in de Bouwkunde worden. Uiteraard blijft het mogelijk andere studierichtingen van het hoger onderwijs te beginnen. De opleiding Bouw- en houtkunde kan leiden tot een interessante loopbaan als bv. werfleider, conducteur, bouwkundig tekenaar, enz. Het voortdurend grootschaliger worden van het meubel- en bouwbedrijf zorgt voor een groeiende nood aan goed geschoold personeel dat organisatie- en planningproblemen kan stellen en oplossen.