Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout Katholieke Godsdienst 2 2 Frans 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Maatschappelijke Vorming 2 2 Nederlands 2 2 Bedrijfsbeheer 0 1 Bouwtechnieken 3 3 Kostprijsberekening, planning en organisatie 0 1 Technisch tekenen 4 4 Toegepaste mechanica en elektriciteit 2 0 Praktijk bouw 16 16 Totaal: 34 34 Stageweken 0 2