Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout Katholieke Godsdienst 2 Engels 2 Frans 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Maatschappelijke Vorming 2 Nederlands 2 Bedrijfsbeheer 2 Technieken 3 Technisch tekenen 2 Technologie 2 Praktijk koeltechniek 13 Totaal: 34 Stageweken 3