Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout Katholieke Godsdienst 2 2 Frans 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Maatschappelijke Vorming 2 2 Nederlands 2 2 Bedrijfsbeheer 0 1 Constructie meubelen 2 2 Constructie schrijnwerk 2 2 Machineleer 0 1 Stijlleer-woning 1 0 Technisch tekenen 3 3 Toegepaste wetenschappen 2 0 Praktijk hout 15 16 Totaal: 34 34 Stageweken 0 2