Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout Katholieke Godsdienst 2 2 Frans 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Maatschappelijke Vorming 2 2 Nederlands 2 2 Wiskunde 2 2 Elektriciteit 0 1 Gereedschaps- en machineleer 1 1 Informatica (toegepaste) 1 0 Materialenleer 1 0 Technisch tekenen en constructie 3 4 Toegepaste wetenschappen 1 1 Praktijk hout 16 16 Totaal: 34 34