Vrije Technische Scholen van Turnhout Zandstraat 101 2300 Turnhout Katholieke Godsdienst 2 2 Frans 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Maatschappelijke Vorming 2 2 Nederlands 2 2 Wiskunde 2 2 Constructie 0 2 Informatica (toegepaste) 1 0 Materialenleer 1 1 Technisch tekenen en constructie 3 3 Technologie 2 0 Praktijk bouw 16 17 Totaal: 34 34